Spotkanie Noworoczne Samorządowców 2018.

8 stycznia 2018 roku odbyło się tradycyjne już w naszym powiecie Noworoczne Spotkanie Samorządowe. Tak, jak w latach poprzednich nowy rok w powiecie przysuskim wspólnie z samorządowcami witali znakomici goście. Przybyli: ks. Biskup Henryk Tomasik, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, parlamentarzyści PiS, przedstawiciele władz wojewódzkich, oświatowych, przedstawiciele duchowieństwa z terenu powiatu, samorządowcy szczebla powiatowego i gminnego, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Łącznie w hali sportowej spotkało się ponad 500 osób. Spotkanie rozpoczęła dyrektor ZS 2 w Przysusze Małgorzata Bednarska, która prowadziła spotkanie. Po krótkim powitaniu zaprosiła na scenę starostę Mariana Niemirskiego, który wygłosił znakomite przemówienie. Oto jego fragment „Nasza wizja samorządu opiera się na imperatywie służby Człowiekowi i Ojczyźnie ponieważ tylko to nadaje sens realizacji misji publicznej. Mówię o tym, ponieważ rok 2018 w kalendarzu samorządowym to nie tylko planowane zamknięcia ważnych zadań inwestycyjnych, otwarcia nowych obiektów, oddawanie nowych dróg do użytku. To również nie tylko wielka, 100 rocznica odzyskania niepodległości i projekty z tym wydarzeniem związane, ale to także wybory samorządowe. Idąc do wyborów samorządowych w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie: Na kogo zasługuje nasza mała ojczyzna?. Wierzę, że swoim wyborem potwierdzicie, że Polskę buduję się nie krzykiem i wymyślnymi kampaniami wyborczymi, tylko pracą, którą mamy do zaoferowania, wspólnie z szacunkiem do człowieka, wartości i tradycji. Pozwólcie Państwo, że zakończę swoje wystąpienie cytatem z wielkiego marszałka Józefa Piłsudskiego, którego słowa usłyszane kiedyś do dzisiaj są moim mottem wiodącym w pracy publicznej: „Jako jedyny..., który dotąd nigdy przed nikim nie stawał na baczność, staję oto na baczność przed Polską”. Jest w tych słowach to, co najcelniej określa nasze, wspólne polskie przywiązanie do patriotyzmu. Jest wielkie umiłowanie wolności i szczera, gorąca miłość do Polski. Nie szczędźcie tej miłości naszej ojczyźnie w rozpoczynającym się 2018 roku”. Całość przemówienia w następnym numerze Ziemi Przysuskiej. Następnie głos zabrał Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, który przed swoim wystąpieniem złożył ks. Biskupowi Henrykowi Tomasikowi życzenia z okazji 25-lecia sakry biskupiej. Życzenia z tej samej okazji złożyli również uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry. Biskup wyraźnie wzruszony z wielką skromnością dziękował za pamięć i życzenia. Następnie udzielił zebranym błogosławieństwa na nowy rok. Pierwszą część spotkania zakończył koncert muzyczny w wykonaniu znakomitej artystki-Edyty Geppert wraz z muzykami. Po zakończeniu koncertu prowadząca spotkanie dyrektor Małgorzata Bednarska zaprosiła zebranych na przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły poczęstunek. Tak, jak w przypadku muzyków, młodzi kucharze również zachwycili przybyłych. Następne spotkanie za rok.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates