Noworoczne spotkanie samorządowców już za nami!

Tradycyjnie już z początkiem każdego roku organizowane jest w naszym powiecie Noworoczne Spotkanie Samorządowców. W tym roku spotkanie odbyło się 23 stycznia.
Na zaproszenie Starosty Przysuskiego Mariana Niemirskiego przybył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Henryk Tomasik oraz  księża z terenu powiatu, Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego w osobach Andrzeja Łuczyckiego, Leszka Przybytniaka  i Zbigniewa Gołąbka, Dyrektorka Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu Dorota Sokołowska, Starosta Opoczyński Marek Ksyta, burmistrz, wójtowie, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele służb mundurowych i inspekcji, dyrektorzy i kierownicy  placówek oświatowych, jednostek podległych oraz banków, strażacy, lokalni przedsiębiorcy, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i sołtysi. Starosta w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za przyjęcie zaproszenia i znalezienie w nawale własnej pracy i obowiązków czasu na spotkanie i refleksje. Nawiązał również kanonizacji do Jana Pawła II i zbliżającej się inauguracji obchodów Roku Kolbergowskiego w Przysusze. Z racji tego , że rok 2014 jest ostatnim rokiem kadencji samorządu Starosta Marian Niemirski podsumował zrealizowane projekty podkreślając, że wraz z samorządowymi przyjaciółmi nie zawiedli zaufania jakim zostali obdarzeni.

-"W kończącej się już kadencji podjęliśmy się realizacji wielkich i bardzo trudnych projektów, w skali, która częstokroć przekracza wyobraźnię. Mało, kto wierzył w sukces naszego działania. Dzisiaj już nie tylko ja i moi współpracownicy i przyjaciele widzimy te projekty. One już funkcjonują i myślę, że pięknie wpisują się w krajobraz naszego powiatu. Co również bardzo mnie cieszy, słuszność ich realizacji potwierdza życie. Powiatową krytą pływalnie odwiedziło w ciągu 6 miesięcy prawie 40 000 ludzi, w ogromnej większości mieszkańców powiatu. W czasie, kiedy złymi decyzjami osłabiano edukację zawodową, my w powiecie przysuskim stworzyliśmy projekt budowy nowego, Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego. Teraz już wszyscy wiedzą, że to był krok we właściwym kierunku. Dzisiaj nowoczesny, coraz lepiej wyposażony obiekt kształci uczniów otwierając przed nimi nowe, zawodowe horyzonty. Nasza oświata jest w chwili obecnej zdywersyfikowana i przez to bardziej odporna na kryzysy i dekoniunktury. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że w chwili obecnej raczej lokalne systemy oświatowe ulegają samoograniczaniu. Spada ilość uczniów, Zwalnia się nauczycieli, zamyka szkoły. My budujemy nowe obiekty i ciągle zatrudniamy nowych pracowników. W szpitalu w minionym czteroleciu trwał proces wyposażania placówki w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny. Do zakupionych wcześniej mammografu, aparatu rtg, usg dołączył tomograf komputerowy. Ponadto szpital został w pełni skomputeryzowany. Przez całe cztery lata budowaliśmy drogi powiatowe. W wielu gminach pojawiły się nowe odcinki dróg. To, co cieszy i za ca dziękuję – to bardzo dobra współpraca z wójtami gmin widoczna przy realizacji wspólnych inwestycji drogowych. W 2014 r. będziemy kończyć realizację jednego z największych w Polsce projektu likwidacji wykluczenia cyfrowego. 2800 rodzin otrzyma od powiatu urządzenia komputerowe, dostęp do internetu i zostanie przeszkolonych. Projekt ten ma kilka wymiarów. Pierwszy z nich to zapewnienie dostępu do technologii tam, gdzie z przyczyn społecznych i materialnych byłby on niemożliwy. Drugi – to otwarcie młodzieży z rodzin słabszych materialnie nowych zupełnie szans edukacyjnych, cywilizacyjnych i być może ekonomicznych. Przecież Janko Muzykant nie urodził się w wielkim mieście. Ciągle gdzieś się rodzi w naszym sąsiedztwie. Może dzięki temu projektowi jego talent się nie zmarnuje. Zamykamy powoli kadencję 2010 – 2014 r finalizacją programu inwestycyjnego o łącznej wartości blisko 70 mln zł. To już nie są założenia, czy deklaracje – to są liczby i fakty."

Kończąc swoje ystąpienie Starosta życzył wszystkim obecnym zdrowia, miłości, spokoju oraz radości z wielkich chwil. Następnie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Henryk Tomasik udzielił wszystkim Błogosławieństwa Boże na nowy rok. Głos zabrał także Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk. Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja nowego herbu i flagi powiatu, po której nastąpiło uroczyste wręczenie herbów dyrektorom jednostek organizacyjnych i szkół przez Starostę Mariana Niemirskiego oraz wręczenie statuetek pamiątkowych przez Wicestarostę Tomasz Matlakiewicza. Po części oficjalnej przyszedł czas na koncert Eleni, która porwała publiczność do śpiewania kolęd oraz swoich autorskich utworów. Wszyscy byli oczarowani występem piosenkarki, który zapewne pozostanie na bardzo długo w pamięci wszystkich. Po tej uczcie duchowej prowadząca uroczystość pani Dyrektor Małgorzata Bednarska zaprosiła gości na poczęstunek przygotowany przez pracowników i uczniów Zespołu Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates