MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE ABY ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANYM DO PROJEKTU.

Instalacja solarna:

 Gniazdo elektryczne w miejscu montażu grupy pompowej zabezpieczone przeciw porażeniowo i przeciw napięciowo

 Miejsce w kotłowni lub pomieszczeniu technicznym o powierzchni min ok. 5m2

 Pomieszczenie powinno być utrzymane w odpowiednim stanie technicznym i w należytym porządku

 Posiadać min powierzchnię na połaci dachu  skierowaną na południe o powierzchni odpowiednio dla 2/3/4 absorberów 4/6/8 m2

 W budynku musi być instalacja ciepłej wody użytkowej

Instalacja powietrznych pomp ciepła:

 Gniazdo elektryczne w miejscu montażu grupy pompowej zabezpieczone przeciw porażeniowo i przeciw napięciowo

 Możliwość podłączenia pompy ciepła do wpustu kanalizacyjnego

 Odległość od ściany zewnętrznej max 5m

 Miejsce w kotłowni lub pomieszczeniu technicznym o powierzchni min ok. 2m2 i wysokości min h=2m

 Pomieszczenie powinno być utrzymane w odpowiednim stanie technicznym i w należytym porządku

 W budynku musi być instalacja ciepłej wody użytkowej

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates