Lekcja przyrody na Stacji Uzdatniania Wody

Jednym z tematów lekcji przyrody w klasie II szkoły podstawowej jest zaznajomienie dzieci z problematyką dotyczącą wody. Niewątpliwie jest to jeden z najważniejszych tematów nie tylko w nauczaniu dzieci, ale także w naszym codziennym życiu, gdyż nie da się ukryć, że właśnie woda jest jednym z kilku czynników warunkujących życie organizmów na naszej planecie. Pomimo, że dla wielu ludzi może wydawać się, iż wody jest w naszym otoczeniu pod dostatkiem, to tak naprawdę zasoby wody, którą można wykorzystywać do picia nie są zbyt duże. Właśnie taka problematyka została poruszona na lekcji przyrody w klasie II b. Aby dzieci łatwiej mogły zrozumieć istotę pozyskiwania wody w naszej Gminie, Krystyna Papis – nauczycielka w Publicznej Szkole Podstawowej w Rusinowie, postanowiła pokazać dzieciom Stację Uzdatniania Wody w Rusinowie. Przed wejściem na teren stacji, dzieci powitał pracownik obsługi i na początek poinformował o właściwym zachowaniu się na terenie,  który objęty jest bezpośrednią ochroną sanitarną. Uczniowie najpierw obejrzeli studnię głębinową.  Okazało się, że nie mieli większych problemów z rozpoznaniem metalowej zabudowy jako studni.   Następnie weszli do budynku, gdzie odbywa się uzdatnianie wody surowej. Tutaj zapoznały się z  procesem technologicznym oczyszczania wody. Trzeba powiedzieć, że dzieci uważnie słuchały, a kiedy przyszedł czas na pytania, to prawie wszystkie ręce były w górze. Ciekawiło ich dosłownie wszystko. Pytali zarówno o konkretne urządzenia, jak i sterowanie stacją. Lekcja tak się dzieciom spodobała, że zostały zaproszone wiosną na zwiedzanie oczyszczalni ścieków. Nie ma nic lepszego od poznania na własne oczy naszych regionalnych problemów związanych z wodą. Teraz dzieci już wiedzą, że woda jest bezcennym surowcem i trzeba ją oszczędzać i chronić przed skażeniem.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates