UROCZYSTOŚCI W MARIÓWCE

W sobotę 15 lutego odbyło się w Mariówce  poświęcenie kaplicy, Domu Dziecka i części NZOZu w Dziale Pomocy Chorym „Promień”.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji  Ks. Bpa Henryka Tomasika. Na początku wszystkich przybyłych powitała Przełożona Generalna Matka  Mirosława Grunt. Wśród gości znaleźli się między innymi Wicestarosta Przysuski Tomasz Matlakiewicz, Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha  Tadeusz Tomasik, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grażyna Więckowska, przedstawiciel firmy remontowej  oraz siostry zakonne. Podczas mszy Ks. Bpa Henryk Tomasik poświęcił kaplicę oraz Pismo Święte oraz pogratulował całemu Zgromadzeniu Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Mariówce, za posługę drugiemu człowiekowi oraz  za upór i konsekwencję w dążeniu do celu. Po Eucharystii  odbyło się przecięcie wstęgi przez gości i poświęcenie  Rodzinnego Domu Dziecka w którym będzie mogło zamieszkać  ośmioro podopiecznych. Na dzieci czekają wspaniałe warunki do zabawy i nauki a przede wszystkim ciepło i spokój, którego  w ich domach brakuję. W czasie święcenia pomieszczeń goście mogli zwiedzać budynek ,który robi ogromne wrażenie, choć potrzeby są jeszcze bardzo duże. Władze lokalne te potrzeby widzą, dlatego wręczyły  skromne prezenty .Na zakończenie wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez siostry.
Od 1878 r Zgromadzenie jest obecne pośród ludu wiejskiego, a od momentu  utworzenia w 2005 roku Dzieła Pomocy Chorym „Promień” ta obecność staje się jeszcze pełniejsza. Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom społecznym środowisk wiejskich i małomiasteczkowych  7 października 2010 r w ramach działalności Dzieła Pomocy Chorym „Promień” został zarejestrowany Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMIEŃ, który świadczy usługi zdrowotne. Na ten cel Zgromadzenie przeznaczyło budynek byłych szkół, skonfiskowany przez władze komunistyczne i zwrócony po 50 latach. Budynek ten wymaga kapitalnego remontu oraz dostosowania do nowych funkcji. Budynek Dzieła Pomocy Chorym "Promień" będzie obejmował działające niezależnie ośrodki.

Są to :

  1. Zakład opieki zdrowotnej obejmujący: zakład rehabilitacji wyposażony w elektrolecznictwo, ciepłownictwo, magnetoterapię, ultradźwięki, laser, krioterapię, hydroterapię, masaż, kinezyterapię, terapię zajęciową. Z zakładu będą mogli korzystać pacjenci oddziału rehabilitacji, pacjenci ambulatoryjni, uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i osoby kwalifikujące się do korzystania z zabiegów, oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej - dzienny i stacjonarny - 35 łóżek, poradnie specjalistyczne dzienny dom pomocy społecznej dla osób z zespołami otępiennymi i dla niepełnosprawnych ruchowo.
  2. Ośrodek edukacyjno-profilaktyczny, w ramach, którego prowadzone będą: turnusy edukacyjno-profilaktyczne, rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy, wymowy, profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią i zaburzeniami zachowania, seminaria, konferencje, szkolenia, poradnictwo specjalistyczne mające na celu zapobieganie i zwalczanie marginalizacji grup społecznych, terapia dla dzieci autystycznych oraz z zaburzeniami osobowości i zachowania, sesje psychoterapeutyczne.
  3. Zaplecze gastronomiczne, wyodrębnione funkcjonalnie, obsługujące oba ośrodki.
  4. Budynek mieszkalny z mieszkaniami dla personelu.
Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates