Szkolenie dla przedsiębiorców i osób zarządzających transportem.

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami przeprowadzonymi przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego z zakresu KREPTD, uprzejmie informujemy, że wznawiamy szkolenia dla przedsiębiorców i osób zarządzających transportem.
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszersze rozdystrybuowanie zaproszenia, możliwie we wszystkich punktach kontaktu z przedsiębiorcami oraz osobami zarządzającymi transportem, np. w punkcie obsługi klienta, stronie internetowej Urzędu i inne.
Zaproszenie na szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców oraz wszystkich osób zarządzających transportem, jedynym warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest posiadanie profilu zaufanego (ePUAP).
Działania podejmowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego mają na celu poprawę jakości oraz aktualności danych dostępnych w rejestrze KREPTD, które posłużą zarówno Starostwom/Urzędom Miast, organom kontrolnym, przedsiębiorcom oraz zarządzającym transportem.
Będziemy wdzięczni za informację zwrotną o podjętych przez Państwa działaniach mających na celu dystrybucję zaproszenia.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates