IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”

8 czerwca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs dla Młodzieży odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacja PGE. Patronat medialny nad konkursem sprawuje TVP Info.

Głównym celem konkursu jest wyeliminowanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym, w odniesieniu do 7 Złotych Zasad Strategii Wizja Zero.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez młodzież w wieku od 13 do 21 lat krótkiego filmu promującego bezpieczne zachowania w rolnictwie, ze szczególnym podkreśleniem roli rolniczej rodziny w kształtowaniu zasad ochrony życia i zdrowia na wsi. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi.

Regulamin oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates