Plany inwestycyjne Gminy Borkowice

W 2016 roku Gmina Borkowice zamierza realizować szereg przedsięwzięć inwestycyjnych. Do najważniejszych zadań należy zaliczyć: modernizację oświetlenia drogowego w systemie LED w ośmiu sołectwach: Rudnie, Wymysłowie, Bolęcinie, Zdonkowie, Ninkowie, Woli Kuraszowej, Niskiej Jabłonicy i Rusinowie, budowę drogi ul. Górna w Borkowicach, zakończenie adaptacji budynku ośrodka zdrowia na Urząd Gminy, zakup autobusu szkolnego, budowę kompleksu rekreacyjnego w Wymysłowie, remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Rzucowie, modernizację zbiornika wodnego w Smagowie, kontynuację remontu świetlicy w Niskiej Jabłonicy, wykonanie monitoringu ujęć wody w Ninkowie i Borkowicach, zakup działek na potrzeby Gminy w Zdonkowie, Politowie i na Krakowej Górze, zakup pompy do przepompowni ścieków w Ruszkowicach, odnowienie tablic informacyjnych w Rzucowie i Borkowicach, zakup pieca konwencyjno-parowo-elektrycznego do stołówki szkolnej w Borkowicach. Ważną kwestią będzie wykonanie projektów technicznych: projekt modernizacji zbiornika wodnego w Radestowie, projekt budowy świetlicy wiejskiej w Zdonkowie, projekt budowy kompleksu rekreacyjnego w Ruszkowicach, projekt techniczny budowy wodociągu na Goworku, projekty rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy. Gmina Borkowice złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dwa wnioski o dofinansowanie dróg gminnych: ul. Cicha w Borkowicach i droga Bolęcin- Janów. W grudniu 2015 roku Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie Borkowice 15 tys. zł. na odnowienie nagrobka upamiętniającego ofiary terroru hitlerowskiego z Bryzgowa. Kontynuowana będzie akcja kwestowania na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Borkowicach.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates